Şehir ve Düşünce / Sayı 13 Ürün Kodu: SKU-12377

Osmanlı’da Şehir, Vakıf ve Sosyal Hayat - Türkiye’de Kent Konseyleri Gençlik Meclisleri Üzerine Bir Değerlendirme

Sivil Toplum Perspektifinden Osmanlı Şehir Sistemi ve Vakıflar - Kentin Yeni Sivil Aktörleri Istanbul’daki Suriyeli Dernekler

Vatandaş Ile Kamu Kurumları Arasındaki Köprü: Sivil Toplum Kuruluşları - Üniformalı Kentler Kimlikli Şehirler
Sürdürülebilir Şehirler İçin Tasarım Araçlarının Asıl Uygulayıcıları: Sivil Toplum ve Gönüllüler

Postmodern İdâre Biçiminde Uzlaştırıcı Bir Aktör Olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının Kentsel Planlama Sürecine Dâhil Edilmesi

Belediyelerde Sosyo-Kültürel Hizmetlerde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü - Bir Şehri Koruyan Kelimeler
Şerif Mardin’in Sivil Toplum Düşüncesi Bağlamında Osmanlı’da Mahallenin Önemi - Röportaj: Majd Mashharawi

dMags'le Ücretsiz Oku

İLGİLİ KATEGORILER

Şehir ve Düşünce Diğer Sayılar