Fortune Türkiye / Şubat 2019 Ürün Kodu: SKU-10466

Dünyanın Kurgusu Değişiyor
Her devrimin yıkıcı sonuçları oldu ama en yıkıcı olanın son devrim olacağını şimdiden söylemek mümkün mü?

Bıçakcılar’ın İthalat Stratejileri
Aselsan ile birlikte stratejik iş birliği anlaşması imzalayan Bıçakcılar, ithal edilen tıbbi cihazların yerli üretime geçişini sağlayarak ithalata olan bağımlılığın azalması için çalışacak.

Global Pazarda Büyüyor
Bölgeselden globale geçiş sürecini Kuzey, Orta Afrika ve Ortadoğu’dan sonra Asya ile devam ettiren Kastamonu Entegre’nin büyüme süreci devam ediyor.

Maliyet Öldürücü CEO: Ghosn Show
Dünyanın en yetenekli otomotiv yöneticilerinden birisi Japonya’da demir parmaklıklar arkasında. Peki, kurulmasını sağladığı ittifaka ne olacak?

Türkiye Petrolleri’nin Değişim Yılı
İddialı özelleştirme operasyonundan sonra Türkiye Petrolleri, akaryakıt ve dağıtımda “milli marka” stratejisiyle genç, modern ve teknoloji odaklı bir marka inşa ediyor.

E-Ticaret, Rekora Gidiyor
Türkiye her Sevgililer Günü yeni bir e-ticaret rekoruna imza atıyor. Bu, dijital ödeme sistemlerinden lojistiğe kadar birçok sektöre dolaylı katkı sunan bir büyüme. E-ihracat ise, aynı etkiyi dış ticaret üzerinde yapıyor.

Rekora Gidiyor

KEREM ÖZDEMİR

Türkiye her Sevgililer Günü yeni bir e-ticaret rekoruna imza atıyor. Bu, dijital ödeme sistemlerinden lojistiğe kadar birçok sektöre dolaylı katkı sunan bir büyüme. E-ihracat ise, aynı etkiyi dış ticaret üzerinde yapıyor.

142

Bıçakcılar’ın İthalat Stratejileri

BEGÜM NUR ALKIŞ

Aselsan ile birlikte stratejik iş birliği anlaşması imzalayan Bıçakcılar, ithal edilen tıbbi cihazların yerli üretime geçişini sağlayarak ithalata olan bağımlılığın azalması için çalışacak.

96

Türkiye Petrolleri’nin Değişim Yılı

CÜNEYT TOROS/ ŞULE LALELİ

İddialı özelleştirme operasyonundan sonra Türkiye Petrolleri, akaryakıt ve dağıtımda “milli marka” stratejisiyle genç, modern ve teknoloji odaklı bir marka inşa ediyor.

148

Global Pazarda Büyüyor

ŞULE LALELİ

(i2=%ò)/3231ő/ò*36919ò&%ŏ/%2-ò/0%97ò7', ;%&ò*36892)¸%ò=%>(-

FOR

UNETURKE

UNETURKEY.COO M

UNETURKEY. COM

UNETURKEY.CO

11%0ő=1%0ő=)%0ő==)) 8ò h0(i6i'ih0(i6ih00(i6i'i0(i6i(i6i''iò')3'ii')'')3')3)3 ++, 372ò, , 372372 77, 3;, 33;;

88i6/ő=i66/ő=)/ő=)ò 44)8630))86863000)6ő)6ő 11ő00őò1ő00őő000őő 11%6/%%6//%%ò%ò 303301%ò=301%001%1%=33092(30923093092(%0922(2(%((%%

=)2őò2=)2ő=)2őò2)2ő22)7ő0))7ő)7ő0)7)7ő0ò77őő0ò &&%2/%'%2/%'%%2/%'-0-2/%'/%%%'-0%''-0--0-/0-/-/

=968=9688%668688688%888%8%8% )8ő))8)8ő'88ő'88ő'őő''%6%6)8%6)8ò%66)8)8)88ò (i2=(i2=%(=%==%(%=%(%%((%%ò)))ő, , 6%'%, 6%'%8, 66%%''%8

i ))2 2 ((i i 778 88 6 6i ò ()(

% 2 7 ò 11 -

) ): ::6 6 6i i M i

ŏ

ò 1 i i? ?

) , ( i i8 8

8

UNETURKE

T

RKEY

CO

ŞUBŞUBAUATAT 201920 17 TL, L, KKKKTKTC: 212 TL

TTL

Bölgeselden globale geçiş sürecini Kuzey, Orta Afrika ve Ortadoğu’dan sonra Asya ile devam ettiren Kastamonu Entegre’nin büyüme süreci devam ediyor.

Yatırımcının Marka Oyunu
İstanbul Bilişim markasını deneyim, servis kalitesi ve müşteri memnuniyeti temellerinde büyütmeye odaklanan yatırımcı Ediz Akın, Avrupa’daki deneyimini Türkiye’ye yönelik yöntemlerle nasıl ilgi çekici hale getiriyor.

Abonelik Tipi

90% lara varan avantaj 12,99 ₺

İLGİLİ KATEGORILER

Fortune Türkiye Diğer Sayılar

Fortune Türkiye Şubat 2019

Fortune Türkiye / Şubat 2019

12,99 ₺


Fortune Türkiye Haberler