Bahçedeki Fırsatlar

Parents / Temmuz 2017

Çocuklar oyun yoluyla öğrendiği ve geliştiği için, ebeveynlerin en büyük sorumluluklarından biri de öğrenmenin ilerlemesi için oyun ortamlarının düzenlemesidir! Tatilde “Ben sıkıldım”, “Şimdi ne yapayım”, “Anne hadi bir şey yapalım” soruları en çok duyduklarımız arasında değil mi? Ben de size bu sayımızda bahçedeki fırsatları hatırlatmak istedim.

Neden fırsat?

Oyun, çocukluk döneminin temel ihtiyaçlarından birisi olmakla birlikte sağlıklı gelişim alanları açısından da büyük önem taşımaktadır. Günümüzde kendiliğinden başlayan ve sürüp giden oyunlardan uzaklaştığımız bir gerçek. İletişim teknolojisinin gelişimiyle birlikte tüm dünyada oyun yerleri, türleri, araçları ve oyunun anlamı değişime uğramış durumda. Doğal oyun alanları ve geleneksel  grup oyunları neredeyse yok olmuş, serbest oyun zamanı ortadan kalkmış,oyun doğadan ve insanlardan yalıtılmış, kurumsallaşmıştır. Oyunun dış mekandan iç mekana (bilgisayar ekranının karşısına, alışveriş merkezinde oyun-eğlence merkezlerine) kayması hareketsiz yaşama, diğer insanlardan yalıtıma,hız ve şiddetin içselleştirilmesine neden olduğu için çocuklar üzerinde olumsuz sonuçlara (aşırı kilo ve kolesterol problemleri,duygusal tatminsizlik, hırçınlık, dikkat eksikliği, depresyon vb.) yol açmaktadır. 


Parents / Seçilmiş İçerikler


Parents Sayılar