İş ve işçi arayana yeni fırsatlar

Para / Aralık 24, 2017

Yeni istihdam teşviklerinde ilk adım atıldı. İŞKUR’un bilişim ve imalat sektörüne yönelik işbaşı eğitim programlarında süre altı aya, geleceğin mesleklerinde dokuz aya çıkacak. 2-5 yaş arası çocuğu olan kursiyer annelere bakım desteği var...

HÜLYA GENÇ SERTKAYA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasına “artı iki istihdam” çağrısı yaparak müjdesini verdiği yeni istihdam desteklerinin uygulanmasında, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aktif bir rol üstlenecek. 2017 yılının 11 ayında yaklaşık 1milyon kişinin istihdamına aracılık eden, 473 bin 636 kişiyi aktif işgücü programlarından yararlandıran İŞ- KUR, 2018 yılında aktif işgücü programlarını yeni nitelikler kazandırarak sürdürecek. 2018’de de “iş başında öğrenme” fırsatı tanıyan işbaşı eğitimprogramlarına ağırlık verecek olan İŞ- KUR, bilişimve imalat sektörlerindekimesleklerde işbaşı eğitim programlarını üç aydan altı aya kadar çıkaracak. İşbaşı eğitimprogramlarına katılanlara günlük 54TL’ye kadar cep harçlığı verilirken, siber güvenlik, yenilenebilir enerji, bulut bilişim kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençlerin ise dokuz aya kadar değişen sürelerde eğitimve günlük 75 TL cep harçlığı alması sağlanacak.

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına ve mesleki eğitimkurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş çocukları için aylık 400 TL’lik bakım desteği verilecek. İşveren örgütleriyle işbirliği içinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarını kombine eden bir sistem hayata geçirilecek. Ne istihdamda ne de eğitimde olan gençler unutulmayacak. Özellikle temininde güçlük çekilenmesleklerde ve nitelikli işgücü gerektiren bilişim sektöründeki mesleklerde gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitim sağlayıcılarından esnek eğitim almaları sağlanacak.


474 BİN KİŞİ YARARLANDI

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Para Dergisi’ne 2018 yılında uygulayacakları aktif işgücü programlarını anlattı. İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren kişi ve grupların işgücü piyasasına kazandırılması amacıyla İŞKUR’un işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve girişimcilik eğitim programları düzenlediğini vurgulayan Uzunkaya, 2017 yılının 11 ayında 473 bin 636 kişiyi aktif işgücü programlarından yararlandırdıklarını söyledi. 2016 yılında İŞKUR’un aktif işgücü programlarından 420 bin 638 kişi yararlanmıştı.


Aktif işgücü programları içerisinde en fazla işbaşı eğitim programlarına ağırlık verdiklerini söyleyen Uzunkaya, bu yıl kasım ayı itibarıyla aktif işgücü programlarına katılanların 279 bin 628 kişi ile yüzde 60’ının işbaşı eğitim programı katılımcıları olduğunu ifade etti. İşbaşı eğitim programlarında istihdam oranının yüzde 75 olduğunu belirten Uzunkaya, 2018 yılında da işbaşı eğitim programlarına ağırlık vermeyi planladıklarının altını çizdi. 2017’nin 11 ayında İŞKUR’un mesleki eğitim kurslarına 108 bin 712 kişinin, girişimcilik eğitim programlarına ise 85 bin 296 kişinin katıldığını belirten Uzunkaya, istihdam garantili mesleki eğitimkurslarına katılanların yüzde 65’inin istihdam edildiğini aktardı. 2018 yılında aktif işgücü programlarını yeni nitelikler kazandırarak sürdüreceklerini belirten Uzunkaya, dezavantajlı gruplar olarak nitelendirilen kadınların, gençlerin, yaşlıların ve engellilerin istihdamına yönelik politikalara ağırlık verileceğini dile getirdi.


1 MİLYON KİŞİLİK İSTİHDAM

Uzunkaya, 2017 yılında uygulanan istihdam seferberliğinde kilit rol üstlenen İŞKUR’un, 2018 yılında uygulanacak istihdamprogramında çeşitlendirilmiş teşvik kampanyasının da etkisiyle daha fazla görünür olacağını vurguladı. İŞKURetkisiyle 2016’da 789 bin kişinin istihdamedildiğini belirtenUzunkaya, 2017 yılı kasımsonu itibarıyla yaklaşık 1milyon kişilik istihdamın gerçekleştirildiğini vurguladı. İŞKUR’un 2003’te 25 bin kişiye özel sektörde istihdamsağlarken, bugün 1milyonun üzerinde istihdam gerçekleştirdiğine dikkat çekenUzunkaya, “Yılda 300-500 kadının eğitimprogramlarına katılımından bahsedilirken, şu anda yılın ilk 11 ayında eğitim programına katılan kadın sayısı 260 bin. Eğitimprogramlarına gençlerin katılımı da bir o kadar ve 15-29 yaş grubu katılımcılar yaklaşık 288 bin 322 kişi” dedi.

Kendi işini kuran engelliye 50 bin TL hibe

İŞKUR’un aktif işgücü programlarından diğer dezavantajlı gruplar gibi engelli vatandaşlar da yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra İŞKUR olarak engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen İdari Para Cezaları Fonu kullanılarak engelli ve eski hükümlülerin rehabilitasyonunu sağlamaya ve istihdama kazandırmaya yönelik projelere destek veriliyor. Engellilerin kendi işlerini kurmalarına, iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine, işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına, istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleyen mesleki eğitim ve rehabilitasyona yönelik projeler destekleniyor. En az yüzde 40 engelli raporuna sahip, iş kuracağı alanda mesleki eğitim belgesi veya girişimcilik eğitim sertifikası bulunan engelliler hibe desteğini kullanabiliyor. Bu kapsamda 2014’ten bu yana 779 projeyi desteklediklerini söyleyen Cafer Uzunkaya, “İşini kurmak isteyen engellilere verilen 36 bin TL hibe desteğini 2018’de 50 bin TL’ye yükselttik” dedi.


Para / Seçilmiş İçerikler


Para Sayılar