Kudüs nasıl gezilmeli?

Lacivert / Haziran 2017

5000 yıllık tarihiyle, birçok kez yıkılsa da, birçok kez el değiştirse de hayat kesintisiz bir şekilde sürmektedir Kudüs’te.

Şüphesiz ki seyahat etmek insanoğluna farklı tecrübeler kazandırmakta. Her gezilen yeni yer kişide farklı bir coğrafya, insan topluluğu, kültür, örf, sanat, mimari, tarih, hayat, medeniyet gibi yeni tecrübeler bırakıyor. Pratik tecrübe açısından insana farklı kazanımlar elde ettiren gezi ve seyahatler bazen yukarıda saydığımız hususların hepsi yahut bazıları ile birlikte inanç bağlamında gerçekleşiyor. Dinî yükümlülük bağlamında icra edilen bu seyahatlerin en tanınmışı Mekke merkezli ifa edilen Hac ibadetidir. Hac ibadeti Hz. İbrahim’e bir çağrıdır, Mekke Kâbe odaklıdır. Kâbe’nin yanı başı İbrahim’in makamıdır. Dikkatten kaçmaması gereken husus, Hz.İbrahim’in hem Kâbe hem de Beytülmakdis-Kudüs civarında bulunmuş olmasıdır. Ve Hz. İbrahim, Beytülmakdis’e 31 km mesafede el-Halil şehrinde yaşamış, burada vefat etmiş ve torunları ile birlikte burada defnedilmiştir. Yukarıda Hz. İbrahim özelindeki hatırlatmaya ilave olarak Hz.İbrahim kuzeyden güneye Mezopotamya bölgesinden Filistin topraklarına hicret etmiştir. Ve buradan hareketle en az üç defa Mekke’ye gitmiş ama her defasında tekrar el-Halil şehrine geri dönmüştür. Birçok peygamberin yaşadığı, vahiy aldığı ve vahyi tebliğ ettiği bölge Kudüs ve civarındaki

bölgedir. Kuran-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin çoğu Kudüs ve civarında yaşamış, burada vahiy almış ve burada tebliğde bulunmuştur. Dolayısıyla bu peygamberlerle ilgili yaşanmış olaylar/kıssalar Kudüs ve civarında cereyan etmiştir. Kuran-ı Kerim’de bu peygamberlerle ilgili okuduğumuz ayetlerin çoğu bu bölgede peygamberlere nazil olmuştur.


Lacivert / Seçilmiş İçerikler


Lacivert Sayılar