İKLİM DEĞİŞİMİ İLE BİRLİKTE SOSYAL VE EKONOMİK RİSKLER KATLANARAK ARTIYOR!

Business News / Temmuz 2020

McKinsey & Company, ‘İklim Riskleri ve Yanıtlar: Fiziksel Tehlikeler ve Sosyoekonomik Etkileri’ raporu ile değişen iklim koşullarına adaptasyon için harekete geçmenin hayati önem taşıdığını vurguluyor.
Bir yıllık süreçte, 105 ülkeden verilerle hazırlanan rapor, küresel ısınmanın etkilerinin katlanarak arttığına ve doğru aksiyonlar alınmazsa yüz milyonlarca hayatın ve doğal kaynakların tehdit altında kalacağına dikkat çekiyor. Olası felaketlerin ekonomik boyutu ise trilyon dolar seviyesinde olacak. Bu risk ve tehditlerin önüne geçmek üzere aksiyon önerileri ve vaka analizlerinin de yer aldığı rapor, Woods Hole Research Center iş birliği ve Oxford Üniversitesi bilim insanlarının bağımsız denetimleri ile hazırlandı. McKinsey Global Institute tarafından hazırlanan ‘İklim Riskleri ve Yanıtlar: Fiziksel Tehlikeler ve Sosyoekonomik Etkileri’ raporu değişen iklim koşulları ile gelecek 30 yılda risklerin ve belirsizliklerin artacağına dikkat çekerken bu zorlukları aşmanın yollarını da içeriyor. McKinsey & Company Sürdürülebilirlik ve Risk birimlerinin de katkılarıyla bir yıl süren araştırmanın sonunda, iklim değişikliğinin insanlar, topluluklar, doğa, fiziksel sermaye ve ekonomik faaliyetlere etkisi ortaya kondu. Ayrıca bu etkilerin şirketler, hükümetler, finansal kurumlar ve bireyler için nasıl sonuçlar doğuracağı de rapora dahil edildi. Rapor, iklim değişikliği etkilerinde temel örnekler olan 9 vaka çalışması çerçevesinde iklim risklerini ele alıyor. Bu kapsamda araştırmacılar, Hindistan ve Akdeniz bölgelerinde yaşam ve çalışma koşullarına iklim değişikliğinin olası etkilerini incelediler. Hem küresel hem de Afrika tarımını baz alarak gıda sistemlerindeki yıkıcı etkilere ve aynı zamanda yarı iletkenler ve nadir bulunan metallerin tedarik zincirindeki değişimlere dair veriler paylaştılar. Florida örneğinden yola çıkarak konut sektöründe fiziksel varlıkları tehdit eden unsurları ve ayrıca uluslararası çapta altyapı hizmetlerindeki beş farklı yıkıcı etkeni ortaya koydular. Aynı zamanda yoğun kentleşmenin oluşturduğu riskler ve buzullar, denizler ve ormanlara olan etkileri ile oluşan doğal kaynakların kaybına yönelik analizler sundular. Detaylı bir jeouzamsal değerlendirme ile de 105 ülkede 6 göstergenin yarattığı potansiyel sosyo ekonomik etkiler rapora dahil edildi.

Business News / Seçilmiş İçerikler


Business News Sayılar